TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKETTE ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI YEDEK AKÇE AYRIMI

Temmuz 2016 Sayı 334

ÖZET

Limited şirketin özkaynaklarını oluşturan kalemlerden birisi yedek akçelerdir. Yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited şirketler bazı hallerde yedek akçe ayırmak zorundadır. Kanun, bazı amaçları gerçekleştirmek ve şirketin mali yapısını güçlendirmek üzere, limited şirketlere isteğe bağlı yedek akçe ayırma imkanı da tanımıştır. Bu çalışmada, limited şirketler tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu olan ve de ayrılmasına izin verilen yedek akçeler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: limited şirket, kanuni yedek akçe, isteğe bağlı yedek akçe, yıllık kâr, emisyon primi, ıskat kazancı.

Jel Sınıflandırması: G38, K40, M41

ALLOCATING MANDATORY AND DISCRETIONARY RESERVES AT LIMITED LIABILITY COMPANY

ABSTRACT

Reserves are among the items that compose the limited liability company’s equity. Reserves are regulated in the Turkish Commercial Code. According to the Turkish Commercial Code, limited liability companies are obliged to allocate reserves in some cases. The Code also allows limited liability companies to allocate discretionary reserves in order to perform some goals and strengthen the financial structure of the company. In this study, we aim to discuss the allocation of mandatory and discretionary reserves by a limited liability company under the terms of the Turkish Commercial Code, numbered 6102.

Keywords: limited liability company, mandatory reserves, discretionary reserves, annual profit, share premium, discarding gain.

Jel Classification: G38, K40, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!