TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNE GETİRİLEN ÖTV İADE SİSTEMİNİN SEKTÖRDEKİ VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEMEDEKİ ETKİNLİĞİ

Nisan 2015 Sayı 319

ÖZET

Vergi iadesinin teşvik, sosyal vb. amaçları bulunmakta olup başka bir amacı da vergi kayıp kaçağının önlenmesidir. Ülkemizde madeni yağ kaçakçılığı sebebiyle vergi gelirleri düşmektedir. Bu kaçakçılığı önlemek için 11.10.2012 tarihinde vergi iade sistemi getirilmiştir. İstatistiklere bakıldığında vergi iade sistemi vergi kaçakçılığını azaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi İadesi, ÖTV, Madeni Yağ, Vergi Kaçakçılığı.

Jel Sınıflandırması: H26, H29

SYSTEM OF EXCISE TAX REFUND IN THE MİNERAL OİL İNDUSTRY AND PREVENTION OF TAX EVASION İN THE INDUSTRY

ABSTRACT

The tax return has purposes of social, incentive etc. One of the purposes of the tax return is to prevent tax evasion. Tax revenues fall due to mineral oil smuggling in our country. Tax refund system to prevent this smuggling was brought on 10/11/2012. Looking at the statistics, the tax refund system has reduced the tax evasion.

Keywords: Tax Return, Excise Duty, Mineral Oil, Tax Evasion.

Jel Classification: H26, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!