TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZEL EK: FORM BA-BS DÜZENLEME REHBERİ

ÖZEL EK: FORM BA-BS DÜZENLEME REHBERİ

 

Mustafa AK

Gelir İdaresi Grup Başkanı

Vergi Müfettişi E. Gelirler Kontrolörü

 

GİRİŞ

Mükellefler tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alım-satımlarının takibine yönelik Maliye Bakanlığınca getirilen ilk düzenleme, 18/02/1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 249 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği1 ile yapılmıştır. Söz konusu tebliğ ile bilanço usulünde defter tutan mükelleflere “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler için Yıllık Faaliyet Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre kapsamdaki mükellefler, 1995 d

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!