TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ

Ocak 2013 Sayı 292

ÖZET

İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, hayatlarını sürdürebilmesi ve yaşam standartlarını koruyabilmesi için enerji bir gerekliliktir. Son dönemlerde dünya nüfusunun artması, teknolojinin gelişmesi ile birlikte enerjiye olan ihtiyacın artması, çevre kirliliği gibi sorunların doğmasına neden olmuş ve devletler zamanla bu sorunun önüne geçmek için farklı politikalar izlemeye, fosil enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye başlamışlardır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji üretiminde dar boğazların olması fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Türkiye’de yenilenebilir enerji konusunu ele aldığımız bu makalede, ilk bölümde Türkiye’de kullanılan enerji kaynakları ele alınmış; ikinci bölümde Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli üzerinde durulmuş; üçüncü bölümde Türkiye’de enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasının ekonomik etkilerinden bahsedilmiş; son bölümde ise Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili hukuki mevzuatta yer alan düzenlemelere yer verilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi için yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının, teşvikler yoluyla yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir. Bu durum Türkiye’deki en önemli problemlerden biri olan enerji konusundaki dışa bağımlılığı azaltacak ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasına da katkı sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Renewable Energy Sources, Renewable Energy Incentives, Exemption

Jel Sınıflandırması: H29, Q20, Q27, Q28

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND RENEWABLE ENERGY INCENTIVES

ABSTRACT

Energy is a requirement for people to satisfy their basic needs, go on with their lives and protect their standards of living. Recently, the increase in the need for energy due to the rise in the world’s population and developments in technology has caused problems such as environmental pollution, and in time, states have started to follow different policies and resort to renewable energy resources to prevent this problem. Dire straits in energy production in Turkey as elsewhere in the world have caused production based on renewable energy sources instead of fosil fuels to come to the fore. In this article where we deal with renewable energy sources, the first part deals with energy sources used in Turkey, the second part emphasizes the potential for renewable energy sources in Turkey; the third part mentions the economic impact of the use of renewable energy sources in Turkey, and the last part concerns the arrangements in the relevant legislation regarding renewable energy sources in Turkey. Consequently, it is believed that the use of renewable energy sources for electricity production in Turkey must be extended. This will decrease external dependency in terms of energy, which is one of the most important issues in Turkey, and also contribute to energy supply security.

Keywords:

Jel Classification: H29, Q20, Q27, Q28

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!