TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VİSACARD-MASTERCARD ALTYAPISININ KULLANIMI SONUCUNDA YURT DIŞINA YAPILAN ÖDEMELER İLE BLOOMBERG, REUTERS GİBİ HABER AJANSLARINA AİT PİYASA EKRANLARININ KULLANILMASI NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kasım 2016 Sayı 338

ÖZET

Geride bıraktığımız çeyrek asırlık süreçte teknolojik gelişmelerin ivme kazanması ve hayatımıza giren sayısız teknolojik yeniklerin etkisiyle hem bireysel hem de toplumsal açıdan yaşam şekilleri değişmiş, kültürel etkileşim artmış ve küreselleşme süreci hızlanmıştır. Bu yeni süreçte klasik ödeme şekilleri (nakit) yerini kredi kartlı ödemeye bırakmış olup, kredi kartı kullanımı ise her geçen gün artmaktadır. Kredi kartı hizmeti yasal mevzuat gereği bankalar tarafından verilmektedir. Bankalar tarafından kredi kartı ödeme sistemlerine sahip yurtdışında kurulu şirketlerden ödeme sisteminin kullanılması hizmeti (visacard-mastercard) alınmaktadır. Yurtdışında kurulu şirketlerce Türkiye’de kurulu bankalara sunulan söz konusu hizmetlerden elde edilen kazancın vergilendirilmesi konusunda oluşan tereddütler çifte vergilendirme durumu da göz önünde bulundurularak açıklanacaktır. Yine teknolojik ilerlemeler ile küreselleşmenin etkisiyle uluslararası yayın yapan haber ajanslarının önemi ve bu ajanslara olan ihtiyaç şiddeti artmıştır. En önemli uluslararası yayın yapan haber ajanslarından olan “Bloomberg” ve “Reuters” tarafından Türkiye’de kurulu şirketlere “Piyasa Ekranı” hizmeti sunulmakta ve karşılığında kazanç elde edilmektedir. “Bloomberg” ve “Reuters” haber ajansları tarafından sunulan “Piyasa Ekranı” hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi yönünde oluşan tereddütler çifte vergilendirme durumu da göz önünde bulundurularak açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bloomberg, Reuters, çifte vergilendirme, gayrimaddi haklar, dar mükellef kurumların vergilendirilmesi, Visacard, Mastercard, kredi kartı kullanım hizmeti, yurtdışından verilen hizmetler

Jel Sınıflandırması: G21, H20, H29, K34

THE ANALYSIS OF THE TAXATION OF INTERNATIONAL PAYMENTS FOR THE USE OF VISA-MASTERCARD INFRASTRUCTURE AND THE MARKET SCREENS OWNED BY NEWS AGENCIES LIKE BLOOMBERG AND REUTERS

ABSTRACT

Over the last quarter-century, due to the accelerating technological progress, individual and social lifestyles have changed, cultural interactions rised and globalization process stepped up. In this new process, the conventional payment methods were replaced with the credit card payment whose volume has been ascending day by day. Banks procurred the service of using the the credit card payment systems owned by the corporations resided abroad. In this article, the hesitations about the taxation of payments to the foreign companies for the purchase will be discussed, by considering the double taxation principles. Moreover, with the influence of technological developments and globalization, the importance and need for international news agencies rised. Being the most prominent agencies, Bloomberg and Reuters provide Turkey based companies with market screen service and derive profit in this way. The taxation of gains attained from market screen service providing will be examined by taking into account double taxation.

Keywords: Bloomberg, Reuters, double taxation, intangible rights, the taxation of non-resident corporations, Visacard, Mastercard, credit card use service, services provided from abroad

Jel Classification: G21, H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!