TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ GELİR VERGİSİ KANUN TASARISI’NIN ÖNGÖRDÜĞÜ YENİLİKLER

Mart 2015 Sayı 318

ÖZET

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 1960 yılında kabul edilmiş ve 55 yıldır uygulanan bir kanundur. Kanun’da şimdiye kadar 80’e yakın kanunla değişiklik yapılmıştır. Madde sayısı; ek, geçici ve mükerrer maddelerle birlikte toplamda 210’u aşmış durumdadır. Bu veriler bize 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun sistematiğinin bozulduğunu ve yeni bir Kanuna ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu çalışmamızda, Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın çok temel bakış açısı bazında ne gibi yaklaşımlar getirdiği hususu açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi Tasarısı, İstisnalar, Beyannameler.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29

NOVELTIES ENVISAGED BY THE NEW DRAFT LAW ON INCOME TAX

ABSTRACT

Income Tax Law no. 193 was approved in 1960 and has been applied for 55 years. So far, the Law has been amended with nearly 80 laws. The number of articles exceeds 210 in total including additional, provisional and repeated articles. These data show us that the systematics of the Income Tax Law no. 193 is not functioning anymore and a new Law is needed. This article explains what sort of approaches the new draft law on Income Tax will bring on the basis of a very basic point of view.

Keywords: Draft Law on Income Tax, Exceptions, Statements.

Jel Classification: H20, H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!