TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOÇ. DR. ÖZGÜR ÇATIKKAŞ, CAFER ŞUEKİNCİ

YENİ GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI İLE ÖZEL İNŞAAT FAALİYETİNE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERİN MEVCUT VERGİ KANUNLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

Ekim 2013 Sayı 301

ÖZET

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü içerisinde iki ana faaliyet konusu bulunmaktadır. Birincisi taahhüt şeklinde yapılan inşaat faaliyeti, ikincisi de özel inşaat faaliyetidir. İnşaat sektörü; vergi kanunları açısından kendine özgü özellikli durumları içerisinde barındırmaktadır. Çalışmada bu özellikli durumlara değinerek özel inşaat faaliyeti; hem şu anda uygulanmakta olan mevcut vergi kanunları hem de yeni gelir vergisi kanunu tasarısı açısından değerlendirilmiştir. Özel inşaat faaliyetinin yaygın bir inşaat faaliyeti olmasına rağmen bugüne kadar kanun bazında düzenleme yapılmamış olması uygulamada sorunlara neden olmaktaydı. Tasarının yasalaşması ile hem Gelir İdaresi hem de Yargı organlarınca ortak hükümlerin tesis edileceği ve bu durumun da uygulama birliğinin sağlanması açısından olumlu bir katkısı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat, Özel inşaat, Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

COMPARISON OF NEW ARRANGEMENTS ON PRIVATE CONSTRUCTION ACTIVITIES THAT WERE BROUGHT BY NEW DRAFT FOR INCOME TAX LAW WITH CURRENT TAX LAWS

ABSTRACT

There are two main fields of activities in the construction sector which is one of the leading sectors in the country’s economy. The first is the construction activities made with construction contracts and the second one is private construction activities. Construction sector has specific and specialized features in terms of tax laws. In this study, specific conditions and features are dealt with and the issue is evaluated in terms of both tax laws currently in force and draft for new income tax law. Although private construction activity is very common, any legal regulation hasn’t been made so far leads of problems of practise. With this legisliation, common provisions will be established by both Revenue revenue Administration and Judicial Bodies and this condition is thought to be a posivite contribition from the viewpoint of ensure practice uniformity

Keywords: Construction, Private Construction, Draft for New Income Tax Law

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!