TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ TTK’NIN GETİRDİĞİ YAPTIRIMLAR

Nisan 2012 Sayı 283

ÖZET

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) belli ödevler ve yükümlülükler, ödev ve yükümlülükler yerine getirilmediğinde de yaptırımlar öngörmektedir. Kanunun öngördüğü yaptırımların kimileri idari yaptırım, kimileri adli yaptırım niteliğindedir. İdari yaptırımlar para cezası şeklindedir. Adli yaptırımlar ise, yaptırım gerektiren fiile göre yalnızca para cezası, yalnızca hapis cezası, (seçimlik olarak) ya para cezası ya da hapis cezası, para cezası ve hapis cezası şeklinde olabilmektedir. Para cezası ve/veya adli para cezasını gerektiren suçlardan Yeni TTK’nın 562’nci maddesinde yazılı olanlar aynı kanunun 563’üncü maddesi hükmü uyarınca, resen (şikayete bağlı olmaksızın), Yeni TTK’nın 562’nci maddesinde yazılı olanlar dışında kalanların bazıları resen, bazıları şikayet üzerine takip edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Suçlar, Kabahatler, Yaptırımlar.

Jel Sınıflandırması: K20, K22, K29.

SANCTIONS BROUGHT BY THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE

ABSTRACT

The New Turkish Commercial Code no. 6102 to be effective in 01/07/2012 anticipates certain duties and liabilities and also sanctions if such duties and liabilities are not fulfilled. Some of the sanctions anticipated by the law are administrative and some are judicial. Administrative sanctions are in form of fine. Judicial sanctions can be only fine, only prison sentence, either fine or prison sentence (optionally), fine and prison sentence according to the actions requiring sanction. The crimes identified in the clause 562 of the New Turkish Commercial Code which require administrative and/or judicial sanction will be followed ex officio (without need of any complaint) and for the crimes other than the ones identified in the clause 562 of the New Turkish Commercial Code, some will be followed ex officio and some will be followed upon complaint according to the clause 563 of the same law.

Keywords: New Turkish Commercial Law, Crimes, Misdemeanors, Sanctions.

Jel Classification: K20, K22, K29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!