TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE COVID 19 KRİZİNE KARŞI ALINAN MALİ DESTEK VE VERGİ ÖNLEMLERİ

Mayıs 2021 Sayı 392

ÖZET

Dünya ekonomisi, 1929 Büyük Buhranından bu yana görülen en yıkıcı krizini yaşamaktadır. COVID 19 krizi, ekonominin hem arz hem talep taraflarını etkileyen ve hükümetlerin mali politika önlemleri almasını gerektiren dışsal bir şok olarak ortaya çıkmıştır. COVID 19’un salgın ilan edilmesi ve İtalya’daki yüksek vaka sayıları dolayısıyla Avrupa’nın krizin yeni merkezi olmasının ardından, Avrupa Birliği hükümetleri mali önlem paketleri açıklamıştır. Geçici Devlet Yardımları Çerçevesinin oluşturulması ve İstikrar ve Büyüme Paktı önlemlerinin esneklik koşulunun uygulanması, üye devlet hükümetlerinin mali önlemler alabilmesini kolaylaştırmıştır. Bu kapsamda üye devletler, vergi oranı indirimi, vergi tabanı indirimi, vergi muafiyeti, vergi ertelemeleri, kısa çalışma planı, kredi garanti programı gibi birçoğu Avrupa Birliği’nin rekabet politikasıyla bağdaşmayan önlemler uygulamışlardır. Bu çalışmada, seçilmiş Avrupa Birliği üye devletlerinin aldığı maliye politikası önlemleri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede, Uluslararası Para Fonu’nun ülkelerin uyguladığı politikaları takip eden International Monetary Fund Policy Tracker çalışması ve OECD’nin vergi önlemlerini inceleyen Database on Country Tax Measures During the COVID 19 Pandemic çalışması ve veri tabanı esas alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, Avrupa Birliği, maliye politikası, mali destek, vergi

Jel Sınıflandırması: H29, H59, O52, P43

FISCAL SUPPORT AND TAX MEASURES OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES AS A RESPONSE TO THE COVID 19 CRISIS

ABSTRACT

The world economy has been experiencing the hardest economic crisis since the Great Depression of 1929. The COVID 19 crisis has risen as an exogenous shock which has affected both supply and demand sides of the economy requiring governments to take fiscal measures. A short while after COVID 19 being declared a global pandemic and Europe becoming the new epicentre due to high number of COVID cases in Italy, European governments have declared fiscal packages facilitated by the regulations of the European Union on Temorary State Aid Framework and the flexibility clause of Stability and Growth Pact. Through easing of such regulations, governments have taken necessary fiscal measures to mitigate the crisis, including tax rate reduction, tax base reduction, tax allowances, tax deferrals, direct transfers, short term work scheme, credit guarantee scheme, most of which used to be deemed incompatible with competition policy of the European Union. This paper, evaluates fiscal measures taken by selected member states, reviewing International Monetary Fund Policy Tracker and OECD Database on Country Tax Measures During the COVID 19 Pandemic.

Keywords: COVID 19, European Union, fiscal policy, fiscal support, tax

Jel Classification: H29, H59, O52, P43

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!