TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

E-FATURA UYGULAMASINDA GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Nisan 2015 Sayı 319

ÖZET

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 Sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişen mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile elektronik defter, belge ve kayıtlar ve bu kayıtlarda kullanılacak elektronik imza ile ilgili usul ve esas belirlemeye yetkili kılınan Maliye Bakanlığı’nın bu yetkiye dayanarak ilk düzenlemelerini yaptığı belgelerden biri “Elektronik Fatura”dır. e-Fatura uygulaması ile birlikte birçok yeni kavram da ticari hayatta kullanılmaya başlanmıştır. 2010 yılında 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile düzenlenen e-fatura, 2012 yılında yayımlanan 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı sektörlere ve belli ciro büyüklüğünün üzerindeki mükellef gruplarına getirdiği zorunluluklar ile son zamanların en önemli gündem konularından birisi olmuştur. Bu makalede e-fatura uygulaması ile birlikte ticari hayatta kullanılmaya başlayan yeni kavramlar açıklanmış olup, uygulamanın hangi yenilikleri ve değişiklikleri beraberinde getirdiği hususlar çözüm önerileri ile birlikte etraflıca ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: e-Fatura, Mali Mühür, e- İmza, Özel Entegratör, KDV İadesi

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, M41, K20, K34

CURRENT PROBLEMS IN THE E-INVOICE APPLICATION AND SOLUTION PROPOSALS

ABSTRACT

Ministry of Finance is authorized to determine principals and procedures of electronic bookkeeping, documents and records in accodance with the article 242 of 213 sequence numbered Tax Procedurel Law (TPL) , has been altered by Article 17 of 5766 sequence numbered Law. One of the first regulations on documents is made under the authorization is “ Electronic Invoice “. By the electronic invoice application many new concepts are come into use in commercial life. e-Invoice application is issued by 397 sequence number TPL General Communique published in 2010, however application is extended with the introduction of compulsory on critical sectors and high turnovered taxpayer group by 421 sequence number TPL General Communique published in 2012. By means of the obligation e-invoice is become one of the most important agenda of the recent times. In this article, e-invoice application with new concepts began to be used in commercial life is disclosed, then innovations and changes which are brought with the application are discussed in detail.

Keywords: e-Invoice Application, e-Signature, Financial Stamp, e-Invoice Service Provider, VAT Refund

Jel Classification: H20, H25, H29, M41, K20, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!