TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ELEKTRONİK DEFTERE (E-DEFTER) GEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Aralık 2014 Sayı 315

ÖZET

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında kendilerine e- fatura düzenleme ve e- defter tutma zorunluluğu getirilen işletmeler için 2013 yılında başlanan e-fatura’ ya geçiş süreci yerini 2014 yılında e-deftere geçme çalışmaları almış durumdadır. e- Fatura ve e-defterin yeni elektronik uygulamalar olması ve Genel Tebliğlerin yanında sayfalarca teknik kılavuzların getirdiği teknik ve hukuki kuralların mükellefler tarafından bilinirliği oldukça azdır. Bugüne kadar e-fatura uygulamasına odaklanan işletmeler henüz e-fatura uyum süreçleri devam ederken zorunluluk tarihi yaklaşan e-defterin işletmelerine neler getireceğinin farkında mı? e-Defter tutarken muhasebe kayıt biçimlerinde bir değişiklik yapacaklar mı? e-Faturada olduğu gibi teknik gereksinimler fazla mı? Başvuru süreci nasıl ve nelere dikkat etmek gerekir? Bu ve benzer birçok sorunun cevabı bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: e-Defter, e-Defter Beratı, Mali Mühür, XBRL, e-Defter Uyumlu Yazılım

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, M41

SUBJECTS TO BE CONSIDERED WHEN RECOGNIZING THE ELECTRONIC BOOK

ABSTRACT

On scope 421 sequence number of the Tax Procedure Law General Communiqué for taxpayers brought their e-invoicing and e bookkeeping requirement replaces started e-invoice adaptation process in 2013, also left their e-book keeping work to 2014. e- Invoice and e-books is the new addition to the General Communiqué brought electronic applications and due to the pages of technical manuals and technical awareness of legal rules rather than by taxpayers. So far, the companies focused on the e-invoicing integration process applications yet while maintaining historical necessity upcoming e-book will make you aware what their business? Will they make a change in the accounting records of the e-book format? Are there more technical requirements of e-bookkeeping, as in e-invoice? What is the application process and how you need to pay attention to what? Many questions like these are handled in this article.

Keywords: e-Bookkeeping, e-Books Charter, XBRL, Financial Stamp, e-Books Compliant Software

Jel Classification: H20, H25, H29, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!