TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ELEKTRONİK DEFTERLERİN USUL HÜKÜMLERİNE UYUMLULUĞU

Şubat 2016 Sayı 329

ÖZET

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Genel Tebliğe göre, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan e-defterler yine aynı sitede yayımlanan format, standarda uygun olarak oluşturulmak zorundadır. Aynı internet sitesinde elektronik ortamda tutulacak yevmiye defteri ve büyük defterin standardı olarak XBRL (eXtensible Business Markup Language – Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) belirlenmiştir. Bu makalede XBRL dosyası şeklinde oluşturulması öngörülen e-defterlerin defterlerin usul hükümleri karşısındaki durumu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uyumluluk, e-Defter, XBRL, e-Defter Uygulama Kılavuzu, Usulsüzlük

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K42, M41

COMPATIBILITY OF THE RULES OF PROCEDURE ELECTRONIC BOOK

ABSTRACT

The compulsory ledgers are mandated by the Tax Procedures Code General Communıque with sequence number one, the Tax Procedures Law, and Turkish Commercial Law. In addition, the means of creating, saving, achiving, and submitting these ledgers electronically is determined. According to the announced notification, the ledgers which were announced on www.edefter.gov.tr website, must be organized according to the formats and standards published on the same website. In addition, This paper investigates e-books were created the form of XBRL file across the state inrfaction of rules.

Keywords: Compliance, e-Bookkeeping, XBRL, e-Books Appliaction Guide, Irregularity

Jel Classification: H20, H29, K42, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!