TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

EMİSYON VERGİLEMESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI VE BAZI ÜLKE ÖRNEKLERİ

Ağustos 2021 Sayı 395

ÖZET

Çevrenin korunmasına yönelik küresel çabaların arttığına son yıllarda daha fazla şahit olunmaktadır. Küresel ısınmanın ve çevre kirliliklerinin devamlı biçimde artması ve yol açtığı sağlık riskleri ülkeleri önlem geliştirmeye sevk etmektedir. Özellikle enerji yoğun gelişmiş ülkeler çevre kirliliğini azaltacak politikaları sıklıkla tartışmakta, bu tartışmalara mümkün olduğunca çok ülkeyi dâhil etmeyi istemektedirler. Tartışmaların odağındaki konu, çevre kirliliğini azaltabilecek etkin bir vergileme sisteminin nasıl oluşturulacağıdır. Bu çalışmada, emisyon vergilemesinin daha geniş ve etkin biçimde ele alındığı ve özendirildiği bazı Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulandığı Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Vergi Rehberi 2021 yılı raporu bulguları ışığında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Motorlu taşıtlar vergisi, karbondioksit (CO2) emisyonu, çevre kirliliği, emisyon vergilemesi.

Jel Sınıflandırması: K34, H21, H23.

EUROPEAN UNION IMPLEMENTATION IN EMISSION TAXATION AND CERTAIN COUNTRY EXAMPLES

ABSTRACT

Global efforts to protect the environment have been more witnessed in recent years. Continuous increase in global warming and environmental pollution and health risks, which they cause, push countries to develop measures. Especially energy-intensive developed countries frequently discuss policies to reduce environmental pollution and want to include as many countries as possible in these discussions. One of the many topics on the focus of discussions is the question of how an effective taxation system can be created in order to decrease environmental pollution. In this study, how emission taxation is applied in certain European Union countries where it has been discussed and encouraged more broadly and effectively is examined mainly in the light of the findings of the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) Tax Guidelines 2021 report.

Keywords: Motor vehicle tax, CO2 emission, environment pollution, emission taxation.

Jel Classification: K34, H21, H23.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!