TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İŞLETME KİRALAMALARI SONUCU OLUŞAN HAK VE BORÇLARIN TFRS 16 STANDARDINA GÖRE HESAPLANMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE MALİ TABLOLARA YANSIMASI

Ekim 2021 Sayı 397

ÖZET

Kira sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik TFRS 16 standardının uygulanması, işletmelerin, kiralama stratejilerini gözden geçirmeye ve kaynaklarını daha verimli bir şekilde yönetmeye zorlamaktadır. Bu standart, tüm kiralama taahhütlerini (finansal veya operasyonel), sonraki ödemelerin maliyeti (kiralama borcu) ile birlikte tüm kiralanan varlıkları kullanma hakkı olasılığı olarak değerlendirir. Bu çalışmayla TFRS 16’nın temel etkilerini yapılacak bir uygulama üzerinden araştırmak ve analiz ederek ortaya koymaktır. Bu faaliyetin net gelir üzerindeki etkisi, özkaynaklar üzerindeki etkisi ve ertelenmiş vergi etkisi hesaplamalarla gösterilecektir. Yapılacak uygulamayla sürecin ölçülmesi analiz edilmesi ve muhasebeleştirilmesi ve mali tablolar üzerinde meydana getirdiği etkilerin işletme ve işletme tarafları açısından değerlendirilmesi de ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kiralama Standardı, TFRS 16, Kira Muhasebesi

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M48, G12

CALCULATION, ACCOUNTING AND REFLECTION IN FINANCIAL STATEMENTS OF RIGHTS AND LIABILITIES ARISING OUT OF ENTERPRISE LEASING ACCORDING TO TFRS 16 STANDARD

ABSTRACT

The implementation of the IFRS 16 standard for accounting for lease contracts forces businesses to review their leasing strategies and manage their resources more efficiently. This standard evaluates all leasing commitments (financial or operational) as a possibility of the right to use all leased assets with the cost of the subsequent payments (leasing debt). With this study, the main effects of TFRS 16 are to be researched and analyzed through an application to be made. The effect of this activity on net income, effect on equity and deferred tax effect will be shown by calculations. With the application to be made, the measurement, analysis and accounting of the process and the evaluation of the effects on the financial statements in terms of the enterprise and the business parties will also be revealed.

Keywords: Rental Standart, IFRS 16, Lease Accounting

Jel Classification: M40, M41, M48, G12

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!