TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ADİ YAZILI ŞEKİLDE DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

“Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi”, bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Konut ve iş yeri satışlarında sıklıkla başvurulan bir yol olan “taşınmaz satış vaadi” müessesesi tüm unsurlarıyla birlikte özel hukuk kapsamında açıklanmaya çalışılmış ve adi yazılı şekilde düzenlenen “taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin” damga vergisinin konusuna girip girmediği, ilgili vergi mevzuatı, yargı kararları ve özelgeler ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Ön Sözleşme, Taahhüt Sözleşmesi, Cebri Tescil Davası, Dürüstlük İlkesi, Hakkın Kötüye Kullanılması

Jel Sınıflandırması: H20,H29

PROMISE FOR SALE OF IMMOVABLES AND STAMP DUTY IN ORDINARY PRELIMINARY SALES CONTRACTS DRAWN UP IN WRITING

ABSTRACT

“Preliminary sales contract” is a preliminary contract that grants the right to request a sales contract for an immovable property. The institution of “promise for sale” which is often resorted to in sales of housing and workplaces and the issue of whether ordinary “preliminary sales contracts” drawn up in writing are covered within the scope of stamp duty has been discussed in light of the related tax legislation, judicial decisions and rulings.

Keywords: Preliminary Sales Contract, Preliminary Contract, Commitment Contract, Forced Registration Case, Principle of Honesty, Misuse of a right

Jel Classification: H20,H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!