TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ

Aralık 2012 Sayı 291

ÖZET

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun1 17’inci maddesinde yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.maddesinde2 ‘‘Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ’’ olarak yeniden düzenlenmiştir. Öteden beri vergi mevzuatımızda yer alan örtülü kazanç dağıtımı OECD’nin yapmış olduğu çalışmalara paralel olarak güncellenmiştir. KVK’nın transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımını düzenleyen 13. maddesi, OECD’nin Transfer Fiyatlandırması Rehberi’ndeki ilkeler esas alınarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerle örtülü yolla karşı tarafa aktarılan kazancın kar payı olarak değerlendirilip, kar payını dağıtan kurum nezdinde yapılan düzeltmenin yanı sıra işleme taraf olarak kar payını elde etmiş sayılanlar nezdinde de bir düzeltme işleminin yapılmasıyla mükerrer vergilendirmenin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu düzeltmelerin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı önem kazanmaktadır. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç olarak karşı tarafa aktarılmış sayılan kar payının, kar payını elde eden kişin hukuki pozisyonuna göre vergilendirmesi farklılık arz etmektedir. Özellikle kar payını elde eden kişinin tam mükellef gerçek kişi olması durumunda ortaya istisnai bir durum çıkabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Kazanç, Düzeltme

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

CORRECTION PROCEDURES IN THE DISTRIBUTION OF CONCEALED GAIN THROUGH TRANSFER PRICING

ABSTRACT

The institution of concealed gain in article 17 of the Corporate Tax Law no. 5422 has been re-regulated as “Distribution Of Concealed Gain Through Transfer Pricing” in the Corporate Tax Law no. 5520. Distribution of concealed gain that has been contained in our tax legislation for a long time has been updated in parallel to the studies conducted by the OECD. Article 13 of the Corporate Tax Law that regulates the distribution of concealed gain through transfer pricing has been prepared based on the principles in Transfer Pricing Guide of the OECD. It is aimed with the regulations in question to prevent double taxation by conducting a correction procedure with those who are regarded as they achieved their profit share besides the correction made with the institution and by regarding gain that is transferred to the other party in concealed ways as profit share. The time and method of the corrections in question are gaining importance. Taxation of the profit share, which is regarded as transferred to the other party as concealed gain through transfer pricing, according to the legal position of the person who acquires the profit share varies. An exceptional situation may arise especially in the case when the person who acquires the profit share is a fully accountable real person.

Keywords: Transfer Pricing, Concealed Gain, Correction

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!