TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. BİLLUR YALTI

VERGİ İNCELEMELERİNDE DİNLENİLME HAKKI

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

Bu makalede vergi mükellefinin vergi incelemesi sırasında dinlenilme hakkı ele alınmaktadır. Bu kapsamda, dinlenilme hakkının hukuki dayanağı adil yargılanma hakkı ve özel yaşam hakkıdır. Dinlenilme hakkının etkin kullanımı, incelemenin konusu, kapsamı, gerekçesi dâhil her konuda ön bilgilendirilmeye ve karşı iddia, delil ve itirazların ileri sürülebilmesine bağlıdır. Makalede dinlenilme hakkının mevzuat ve uygulama bütünlüğü içinde olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dinlenilme Hakkı, Adil Yargılanma Hakkı, Vergi İncelemesi

Jel Sınıflandırması: H20, K34

THE RIGHT OF BEING HEARD IN TAX INSPECTIONS

ABSTRACT

The right of being heard of the taxpayer is addressed in this article. Within this context, the legal basis of the right of being heard is the right to a fair trial and the right of private life. Effective use of the right of being heard depends on being informed beforehand about all issues including the subject, scope and rationale of the inspection and on the ability to suggest counter-arguments, provide evidence and make objections. The article evaluates whether the right of being heard is coherent with the legislation and practice.

Keywords: The Right of Being Heard, Right to a Fair Trial, Tax Inspection

Jel Classification: H20, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!