TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Yurtdışından Temin Edilen Kredilerin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Eylül 2015 Sayı 324

ÖZET

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda (DVK) vergiye tabi kağıtlar Kanun’a ekli I sayılı tabloda, vergiden istisna tutulacak kağıtlar ise II sayılı tabloda belirtilmiştir. Yurtiçinde mukim bir işletmenin yurtdışında mukim kredi kuruluşundan temin edeceği borç için düzenlenen kağıtların vergiden istisna tutulmasında aranan şartlar, kredi kuruluşunun Berne Union’da üye ve gözlemci olarak yer alıp almamasına göre farklılık göstermektedir. Bunun yanında yurtdışı mukim bir işletmeden temin edilen borç için düzenlenen kağıtlar verginin konusuna girmekte ancak burada da borcun kullanıldığı yerin yurtiçinde ya da yurtdışında olması, kağıdın vergiye tabi olup olmaması bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca 32 Sayılı Karar uyarınca yurtdışından kredi temin edilebilmesi, kredinin banka aracılığıyla getirilmesi dahilinde mümkün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kredi Kuruluşu, Berne Union, Yurtdışı Mukim İşletme, Hükmünden Faydalanma, 32 Sayılı Karar

Jel Sınıflandırması: H20, H25

STATEMENT OF LOANS OBTAINED FROM ABROAD IN RELATION TO STAMP TAX

ABSTRACT

Taxable documents within the framework of Stamp Tax Law (STL) numbered 488 are set out in the attached table I herewith in the Law, tax exempt documents are set out herein table II. Required qualifications in tax exemptions of documents issued for loan a resident business shall obtain from a nonresident credit agency differ by whether the credit agency participates in Berne Union as a member and observer. In addition, documents issued for loan obtained from a nonresident business are included in tax subject, yet that the loan used herein is domestic or foreign is important in terms of whether it is to be taxable or not. Furthermore, in pursuant of the Decision numbered 32, obtaining loan from abroad is possible through the bank.

Keywords: Credit Agency, Berne Union, Nonresident Business, Use of Provision, Decision numbered 32

Jel Classification: H20, H25

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!