TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BORÇLANMA MALİYETLERİ: VERGİ USUL KANUNU -TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI- BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KARŞILAŞTIRMASI

Ağustos 2019 Sayı 371

ÖZET

İşletmelerin varlıklarını finanse etmek için kullandıkları borçların maliyetlerinin hesaplanması, ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesi Vergi Usul Kanunu (VUK), Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standardına (BOBİ FRS) göre farklılıklar arz etmektedir. VUK’a göre emtia finansmanı için edinilen borçlara ilişkin maliyetlerden emtianın aktifleştirildiği tarihe kadar olan kısmının, gayrimenkuller ve gayrimenkuller gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin ise kullanıma hazır hale geldiği dönemin sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunluluğu bulunurken; sonraki tarih ve dönemlerde gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mükellefin tercihine bırakılmıştır. TFRS’ye göre özellikli varlıkların, BOBİ FRS’ye göre ise üretim süreci 12 ayı aşan varlıkların finansmanı için doğrudan edinilen borçlanma maliyetleri ilgili varlığın kullanıma veya satışa hazır hale geldiği tarihe kadar aktifleştirilmesi, daha sonra tahakkuk eden borçlanma maliyetlerinin gider olarak dikkate alınması gerekir. Bu çalışmada, VUK, TFRS ve BOBİ FRS’ye göre borçlanma maliyetlerinin tanımlanması, hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi karşılaştırmalı olarak açıklanmış ve örnek uygulama üzerinde gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borçlanma Maliyetleri, Kur Farkları, VUK, TFRS, BOBİ FRS.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, K34

IMPAIRMENT OF INVENTORIES: COMPARISON OF TAX PROCEDURE LAW, TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

ABSTRACT

Measuring, accounting and calculating the borrowing costs which finance the assets of the business are different according to (Turkish) Tax Procedure Law (VUK), Turkish Accounting and Financial Reporting Standards (TFRS) and Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Entities (BOBI FRS). According to (Turkish) Tax Procedure Law; borrowing costs related to the debts obtained for inventory financing shall be capitalised until the date of capitalization of the invrntories and the end of capitalization period of depreciable assets. The borrowing costs that incurs after the date of capitalization of the commodity and the end of capitalization period of depreciable assets can be either capitalised or can be recognised as an expense in the which period it incurs. The borrowing costs that are directly attributable to qualifying asset in accordance with TFRS and to the production process exceeding 12 months in accordance with BOBI FRS shall be capitalised as a part of the asset. An entity shall recognise other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. In this study, the definition, calculation and accounting of the borrowing costs in accordance with VUK, TFRS and BOBI FRS are explained comparatively and shown via an illustrative example.

Keywords: Borrowing Costs, TFRS, VUK, BOBI FRS.

Jel Classification: M40, M41, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!