TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNU İLE MÜCALEDE KULLANILAN VERGİLER

Aralık 2018 Sayı 363

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, çevre kirliliği ve çevre sorunları ile mücadelede Türkiye’deki vergisel düzenlemelerin değerlendirilmesidir. Çevre kirliliğikaynaklı toplumsal maliyetler gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre sorunları ile mücadele konusunda çevre vergileri önemli bir politika aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de çevre sorunları ile mücadele ve çevrenin korunmasına yönelik vergisel düzenlemelerin genellikle dolaylı nitelikte olduğu görülmektedir. Çevrenin korunması amacıyla yapılan harcamalar ve yatırımlar ise genellikle kamu sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de sürdürülebilir çevre hedefine ulaşılabilmesi için çevre konusunda doğrudan vergisel düzenlemelere ağırlık verilmeli; özel sektörün bu alanda yatırım yapması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çevre kirliliği, Çevre vergileri, Türkiye

Jel Sınıflandırması: H23, Q58, F64

ENVIRONMENTAL POLLUTION AND TAXES USED TO STRUGGLE WITH ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN TURKEY

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate environmental pollution and taxation which cope with environmental problems in Turkey. Social costs emerged by environmental pollution are rising day by day. That’s why environmental taxes are used as main political means to struggle with environmental problems in Turkey likewise all around the world. It has seen that taxation towards environmental problems and protection is generally implemented through indirect way. Expenditures and investments to protect environment is usually actualized by public sector. To achieve sustainable environment target in Turkey direct taxation must be considered predominantly, private sector should be encouraged and supported to invest in this field.

Keywords: Enviromental pollution, Enviromental taxes, Turkey

Jel Classification: H23, Q58, F64

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!