TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI AÇISINDAN ZAYİ BELGESİ

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

Ticari hayatta kullanılan kanuni defter ve belgelerin yangın, deprem, hırsızlık gibi nedenlerle kaybolması halinde Ticaret Mahkemesinden zayi belgesi alınması Türk Ticaret Kanunu açısından mecburidir. Ancak Vergi Usul Kanununda zayi belgesi alınma zorunluluğuna yönelik bir düzenleme mevcut değildir. Vergi idaresi, mevcut düzenlemeler kapsamında bazı durumlarda zayi belgesi alınmasını istemektedir. Konuyla ilgili Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı ile birlikte, zayi belgesi olmasa dahi resmi kurumların düzenlediği belgeler de yeterli olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: TTK, VUK, Zayi Belgesi, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K30, K34.

THE LOSS CERTICATE IN TERMS OF THE DECISION OF UNIFICATION OF CASE-LAWS OF THE COUNCIL OF STATE

ABSTRACT

In case the legal books and documents used in commercial life are lost due to fire, earthquake, theft, it is compulsory to obtain loss certificate from the Commercial Court in terms of Turkish Commercial Code. However, there is no regulation in the Tax Procedure Law concerning the obligation to obtain loss certificate. In some cases, the tax administration requires a loss certificate. With The Decision Of Unification Of Case-Laws Of The Council Of State, documents issued by official institutions may be sufficient even if there is no loss certificate.

Keywords: TCC, TPL, The Loss Certicate, The Decision Of Unification Of Case-Laws Of The Council Of State.

Jel Classification: H20, H29, K30, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!