TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DİJİTAL EKONOMİDE VERGİLENDİRME: AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Şubat 2025 Sayı 425

ÖZET

Bu makale, dijital ekonominin temel unsurları olan e-ticaret, kripto paralar ve bulut bilişimin vergilendirilmesini inceleyerek dijital vergilendirme süreçlerini değerlendirmektedir. Dijital vergilendirmenin getirdiği avantajları vurgulayarak, daha hızlı ve etkin vergi toplama süreçleri, şeffaf hesaplamalar, maliyet düşüşü ve doğruluğun artışı gibi faktörleri öne çıkarmaktadır. Ancak, aynı zamanda makale, bu dijital vergilendirme süreçlerinin karşılaştığı güvenlik riskleri, erişilebilirlik sorunları ve teknolojik altyapı zorlukları gibi dezavantajlara da dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, dijital vergilendirme politikalarının, dijital ekonominin hızla evrilen dinamiklerine uyum sağlamak adına ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Ekonomi, Dijital Vergilendirme, E-Ticaretin Vergilendirilmesi, Kripto Paranın Vergilendirilmesi, Bulut Bilişimin Vergilendirilmesi

Jel Sınıflandırması: K34, H24, H25

TAXATION IN THE DIGITAL ECONOMY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

ABSTRACT

This article examines the taxation of key elements of the digital economy, including e-commerce, cryptocurrencies, and cloud computing, to assess the processes of digital taxation. Emphasizing the advantages brought by digital taxation, the article highlights factors such as faster and more efficient tax collection processes, transparent calculations, cost reduction, and increased accuracy. However, the article also draws attention to the disadvantages faced by these digital taxation processes, such as security risks, accessibility issues, and technological infrastructure challenges. In this context, the article underscores the importance of digital taxation policies in adapting to the rapidly evolving dynamics of the digital economy.

Keywords: Digital Economy, Digital Taxation, Taxation of E-Commerce, Taxation of Cryptocurrency, Taxation of Cloud Computing

Jel Classification: K34, H24, H25

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!