TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DÜRTME STRATEJİLERİNİN VERGİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE’DE MÜKELLEF TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Aralık 2021 Sayı 399

ÖZET

Bu çalışmada davranışsal iktisat yaklaşımıyla geliştirilen dürtme mesajlarının, mükelleflerin vergi uyumu konusundaki davranışlarına etkileri anket yöntemiyle analiz edilmektedir. Akademisyenler ve politika yapıcılar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vergi uyumunun altında yatan davranışsal nedenleri giderek daha fazla incelemektedir. Ancak, Türkiye’de vergi uyumunun davranışsal iktisat bağlamlı analizi ihmal edilmiştir. Türkiye’de yıllar itibariyle azalan tahsilat-tahakkuk oranlarının arttırılması için ekonomik teşviklerden ziyade vergi mükelleflerinin algılarının psikolojik olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Üç farklı grup (kontrol grubu ve iki farklı deney grubu) ile düzenlenen anket sonuçlarına göre sosyal norm, sosyal değiş-tokuş ve ahlaki dürtme mesajları vergi mükelleflerinin vergisel algılarının değişmesinde daha fazla etkili olmakla birlikte devletin resmi dürtme mesajları vergi mükelleflerinin vergi uyumu üzerinde olumsuz etki yaratmıştır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal İktisat, Vergi Psikolojisi, Dürtme Stratejileri, Vergi Uyumu

Jel Sınıflandırması: D91, H26, H30

THE EFFECT OF NUDGE STRATEGIES ON TAX COMPLIANCE: A FIELD RESEARCH ON TAX ATTITUDES IN TURKEY

ABSTRACT

In this study, the effects of nudge messages, developed with the behavioral economics approach, on taxpayers’ tax compliance behavior are analyzed by survey method. Academics and policy makers are increasingly examining the behavioral reasons underlying tax compliance in developed and developing countries. However, behavioral economics contextual analysis of tax compliance in Turkey has been neglected. In order to increase the collection-accrual rates, which have been decreasing over the years in Turkey, it is necessary to change the perceptions of taxpayers psychologically rather than economic incentives. According to the results of the survey conducted with three different groups (control group and two different experimental groups), social norm, social exchange and moral nudge messages were more effective in changing taxpayers’ tax perceptions, while the government’s official nudge messages had a negative effect on taxpayers’ tax compliance.

Keywords: Behavioral Economics, Tax Psychology, Nudging Strategies, Tax Compliance

Jel Classification: D91, H26, H30

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!