TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GAYRİMENKULLERİN MAHKEME VEYA BİLİRKİŞİ TARAFINDAN DEĞERLENMESİ SONUCU OLUŞAN DEĞERLEME FARKLARININ HUKUKİ DURUMU

Aralık 2021 Sayı 399

ÖZET

İşletmelerin aktiflerine kayıtlı gayrimenkullerini “maliyet bedeli” üzerinden değerlemeleri gerekmektedir. Ancak bu durum işletmelerin bilançolarının gerçeği yansıtmamasına, ihtiyaçların tam olarak karşılanmamasına neden olmaktadır. Bu soruna uygulamada getirilen çözüm şirketlerin gayrimenkullerinin güncel değerini belirleterek, bu değeri bilançolarına aktarmaları, oluşan bu değer farkını sermaye artırımına kullanmaları şeklindedir. Bu çalışmada, bahse konu çalışma başlığı çerçevesinde gayrimenkullerin rayiç değerden değerlenmesi işlemlerinin vergi mevzuatında yeri, diğer ilgili mevzuatlarla karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul, Değerleme, Sermaye Artırımı

Jel Sınıflandırması: K34

LEGAL STATUS OF APPRAISAL DIFFERENCES RESULTING FROM THE ASSESSMENT OF REAL ESTATE BY COURT AND EXPERT

ABSTRACT

Companies should evaluate their real estates which are registered to their active assets via “cost amount”. At the same time, this situation leads to companies to not to reflect their financial statements’ truthfully and with this, needs couldn’t be provided completely. In practice, the solution that is brought on that occasion is to calculate companies’ real estates’ market values, to transfer these values to their financial statements, to use this differential as capital increase.

Keywords: Real Estate, Valuation, Capital Increase

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!