TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GÜNAH VERGİLERİ: SOSYAL HAYATIN KONTROLÜNDE MÜDAHALECİLİĞİN ROLÜ (SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMELER)

Kasım 2021 Sayı 398

ÖZET

Hükümetlerin gelir elde etme amacının odaklandığı konulardan biri de dinen kullanımını günah sayılan mal ve hizmetlerdir. Günaha sebep bu mal ve hizmetlerin vergilendirilmesi ve bu sayede sosyal hayata yapılan müdahalenin geçmişi oldukça eskidir. Günah vergilerinin amacı, genelde “negatif dışsallığın engellenmesi ve halk sağlığının korunması” olarak açıklanır. Ayrıca tüm vergilerde olduğu gibi günah vergileri de “hasılat sağlanması” amacına hizmet eder. Hükümetler bunlardan birincisini öne çıkarma ve ikincisini saklama eğilimindedir. Bu çalışma, günah vergilerini incelemekte ve sosyal alana yapılan müdahalenin meşruiyetini sorgulamaktadır. Çalışmada ayrıca günah vergilerinin son yıllara ait ülke uygulamaları incelenmekte ve bunların vergi hasılatları içindeki yeri, karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Günah Vergileri, Erdemsiz Mallar, İnelastik Talep, Pederşah Devlet

Jel Sınıflandırması: H0, H23, H27, H41, I12

SIN TAXES: THE ROLE OF INTERVENTION IN CONTROL OF SOCIAL LIFE (ASSESSMENTS ON SELECTED COUNTRY EXAMPLES)

ABSTRACT

One of the issues that governments focus on to generate income is the goods and services that religion considers a sin to use. The discussion of taxing there goods and services and the intervention of goverment to social life with these taxes has been very old. The purpose of sin taxes is generally explained as “preventing negative externality and protecting public health. Besides, sin taxes are also used to “collecting revenue aim” like all taxes. The governments tend to foreground the first aim while hiding the second aim. This paper analyses sin taxes and questions the legality of the intervention to social life with in these taxes. Also in the paper, examines the country experiences of sin taxes in recent years and the share of sin taxes in these countries’ tax revenues are analysed comparatively.

Keywords: Sin Taxes, Demerit Goods, Inelastic Demand, Paternalism

Jel Classification: H0, H23, H27, H41, I12

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!