TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

HİZMETTEN TÜRKİYE’DE FAYDALANMA KRİTERİ (ROAMİNG İLE YURTDIŞI TURLARININ KARŞILAŞTIRILMASI)

Ocak 2021 Sayı 388

ÖZET

Bir hizmetin Katma Değer Vergisine tabi olabilmesi için Türkiye’de yapılmış olması gerekmektedir. Yurtdışında yapılan bir hizmetten Türkiye’de faydalanılıyorsa, Türkiye’de yapılmayan o hizmet de katma değer vergisine tabidir. Yurtdışında yapılan bir hizmetin bedelinin Türkiye’deki bir mükellef tarafından ödenmiş olması, o hizmetten Türkiye’de faydalanıldığı anlamına gelmez. Yurtdışına düzenlenen turlarda, yurtdışında alınan hizmetlerin katma değer vergisine tabi olmadığını söyleyen idarenin, yurtdışında alınan roaming hizmetinin katma değer vergisine tabi olduğunu ancak istisna olduğunu söylemesi, vergiye tabi olma açısından çelişkili bir yaklaşımdır.

Anahtar Kelimeler: KDV’ye tabi olma, faydalanma kriteri, roaming, yurtdışı turlar ve KDV

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K30, K34.

CRITERIATO BENEFITTHE SERVICEIN TURKEY (COMPARISON OF ROAMING AND INTERNATIONAL TOURS)

ABSTRACT

A service to be subject to Value Added Tax must be made in Turkey. If faydalanılıy from a service performed abroad in Turkey, also made it services in Turkey are subject to value added tax. Having paid by a taxpayer cost of a service performed abroad in Turkey, it does not mean that benefited from services in Turkey. It is a contradictory approach in terms of being subject to taxation that the administration, which states that the services received abroad are not subject to value added tax in the tours organized abroad, and that the roaming service received abroad is subject to value added tax but is an exception.

Keywords: Being subject to Value Added Tax, benefit criteria, roaming, international tours and VAT

Jel Classification: H20, H29, K30, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!