TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İHTİYATLILIK KAVRAMI VE KAZANÇ YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Ekim 2020 Sayı 385

ÖZET

Kazanç yönetimi kavramı muhasebe literatüründe geniş yer bulmaktadır. Özel kazanımlar elde etmek için yöneticiler tarafından şirketin performansı hakkında herhangi bir hak sahibini yanıltarak finansal raporları değiştirmek için kullanılan bir süreç olarak tanımlanan kazanç yönetimi aynı zamanda muhasebede ihtiyatlılık prensibi ile de yakından ilişkilidir. Muhasebenin temel kavramlarından biri olan ihtiyatlılık, işletmelerin belirsizlik durumunda karar alırken temkinli davranmasını, finansal tablolarında varlıklarını ve gelirini olduğundan fazla, borçları ve giderlerini ise olduğundan az sunmamalarını ifade eder. Kazanç yönetimi ve ihtiyatlılık kavramı işletme performansının raporlamasını etkileyen unsurlardır. Geleneksel olarak, muhasebe ihtiyatlılığı zararların kazançlardan önce muhasebeleştirilmesidir. İhtiyatlılık, şirket içerisindeki kazancı yönetme eğilimini azaltarak olası hileli eylem fırsatlarını azaltabilmektedir. Bu çalışmada kazanç yönetimi ve ihtiyatlılık kavramları üzerinde durulmuş ve ihtiyatlılık kavramının kazanç yönetimi üzerindeki sınırlayıcı etkisi literatürde yer alan çalışmalarla açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kazanç Yönetimi, İhtiyatlılık, Muhasebe Hilesi

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M42

CONSERVATISM AND EFFECT ON EARNINGS MANAGEMENT

ABSTRACT

The concept of earnings management has a large place in the accounting literature. Earnings management, which is defined as a process used by managers to mislead any right holder about the company’s performance to change financial reports to achieve special gains, is also closely related to the principle of conservatism in accounting. Conservatism, which is one of the basic concepts of accounting, means that businesses act cautiously when making decisions in uncertainty, and do not present their assets and income more than their financial statements and their debts and expenses less. The concept of earnings management and conservatism are factors that affect the reporting of business performance. Traditionally, conservatism is the accounting of losses, before the accounting of earnings. Conservatism can reduce opportunities for fraudulent action by reducing the tendency to manage earnings within the company. In this study, the concepts of earnings management and conservatism are emphasized and the limiting effect of conservatism on earnings management is explained by the studies in the literature.

Keywords: Earnings Management, Conservatism, Accounting Fraud.

Jel Classification: M40, M41, M42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!