TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İŞLETMELERDE FİNANSMAN TERCİHİ VE ÖZSERMAYE BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ocak 2017 Sayı 340

ÖZET

İşletmelerin iktisadi ömrünün uzunluğu ticari ve sektörel kabiliyetlerinin yanı sıra hiç şüphesiz doğru finansman yöntemlerinin izlenmesiyle de ilişkilidir. Doğru finansman; sektörden sektöre hatta şirketten şirkete değişen göreceli bir kavramdır. Stok döngüsü, alacakların tahsili, likit varlıkların çevrilmesi ve buna benzer daha pek çok analiz kaleminin kapsamlı bir değerlendirmesiyle ancak doğru finansman yöntemi belirlenebilir. Tüm sektör ve işletmeler için ortak bir finansman kaynağından bahsedecek olursak elbette ki bu özsermayedir. Özsermayenin bilanço üzerindeki oransal büyüklüğü, işletmenin mevcut vaziyeti hakkında önemli ipuçları verir. Çalışmamızda işletmelerin özsermayelerini ne ölçüde finansman kaynağı olarak gördüklerini ve özsermaye büyüklüklerini sermaye artırım ve azaltım yöntemleriyle nasıl bir strateji üzerine tercih ettiklerini değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler: Finansman Tercihi, Özsermaye, Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı

Jel Sınıflandırması: M20, M21

FINANCING PREFERENCE AND CAPITAL MAGNITUDE DETERMINATION OF BUSINESSES

ABSTRACT

Longevity of commercial enterprises’ economic life span, as well as commercial and industrial skills, doubtlessly relates to pursuance of fitted financing methods. Correct financing is a principle varying depending on industry, even on a company basis. Correct financing method can be resolved only by comprehensive evaluation of inventory cycle, collection of receivables, transition of liquid assets and similar analysis units. As to mentioning a common financing source for all industries and businesses, which is capital. Proportional size of capital within balance sheet gives significant clues about current situation of businesses. In this study, we will examine to what extent enterprises consider their capital as a financing source and what kind of strategy -capital increase or decrease- they pursue to set capital magnitude.

Keywords: Financing preference, equity, capital increase, capital decrease

Jel Classification: M20, M21

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!