TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

JAPONYA KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİ: TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ÇIKARIMLAR

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde geniş uygulama alanı bulan katma değer vergisi, Japonya’da tüketim vergisi (consumption tax) adıyla uygulanmaktadır. Türkiye’de vergi gelirleri içinde en yüksek paya sahip olan katma değer vergisi, Japonya’da ise gelir ve kurumlar vergisinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bu vergi, birçok ülkede uygulandığı gibi, Japonya’da da tüketimin her aşamasından alınmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’de kanuni KDV oranı %10 olup tüketim ürünleri ve AB uyum süreci kapsamında %1, %8, %18 olarak uygulama alanı bulmaktadır. Japonya’da ise bu oran günümüzde %8 (%6,3 ulusal %1,7 yerel vergi) olarak uygulanmaktadır. Fakat Ekim 2019’dan itibaren %10 (%7.8 ulusal %2.2 yerel vergi) oranında uygulanacaktır. Ancak indirimli oran uygulaması kapsamında bazı ürünlerde oranın %8 olarak uygulanmasına devam etme kararı alınmıştır. Bu çalışmada da Japon vergi sistemi, Japon tüketim vergisinin tarihsel gelişimi, uygulanma yöntemi, mükellefi, fiyatlara eklenme süreci, bu vergiye ilişkin gerçekleşmeler ve Türkiye’de uygulanan katma değer vergisi (KDV) ile Japon tüketim vergisinin karşılaştırılması ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Japonya, Tüketim Vergisi

Jel Sınıflandırması: H24, H27, O53

JAPAN VALUE ADDED TAX SYSTEM: IMPLICATIONS FOR TURKEY

ABSTRACT

The value added tax, which has a large application area in Turkey and the European Union, is applied in Japan under the name of consumption tax. The highest value-added tax, which has a share in tax revenues in Turkey, while in Japan, which ranks third after tax and corporate income. This tax, as applied in many countries, is taken from every stage of consumption in Japan. However, legal value added tax rate is 10% in Turkey under the EU harmonization process consumer products and 1%, 8%, 18% is found applications. In Japan, this rate is currently 8% (6.3% national and 1.7% local tax). However, starting from October 2019, it will be applied at a rate of 10% (7.8% national and 2.2% local tax). But, within the scope of the discounted rate application, it was decided to continue to apply 8% of some products. In this study, the Japanese tax system, the historical development of the Japanese consumption tax, applied method, the taxpayer, added to the price process, the realizations of this tax and value added tax applicable in Turkey (KDV) have dealt with the comparison of Japanese consumption tax.

Keywords: Value Added Tax, Japan, Consumption Tax

Jel Classification: H24, H27, O53

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!