TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE MİRASIN HÜKMEN REDDİ VE SONUÇLARI

Ekim 2020 Sayı 385

ÖZET

Mirasçıların, miras bırakanın vergi borçlarından sorumluluğu Vergi Usul Kanunu’nun 12. maddesinde yer almaktadır. İlgili maddeye göre ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş yasal ve atanmış mirasçılarına geçecek, mirasçılar vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacaklardır. Eğer miras reddedilmiş ise kamu borcundan sorumluluk da söz konusu olmayacaktır. Miras murisin tek taraflı irade beyanı ile reddedilebileceği gibi yasa gereği hükmen reddedilmiş de sayılabilir. Mirasın hükmen reddedilmesi halinde bu hususun ne zaman ve nasıl ileri sürülebileceği önem ifade eder. Çalışmamın konusu mirasın hükmen reddedilmesi halinin nasıl ve ne zamana kadar ileri sürülebileceğidir.

Anahtar Kelimeler: Mirasın reddi, miras, kamu alacağı, sorumluluk, vergi

Jel Sınıflandırması: K34

DISCLAIM OF INHERITANCE AND ITS CONSEQUENCES IN COLECTİON OF PUBLIC RECEIVABLES

ABSTRACT

The responsibility of the heirs for the inheritance tax debts is included in article 12 of the Tax Procedure Law. According to the relevant article, in the event of death, taxpayers’ duties will be transferred to their legal and appointed heirs who have not rejected the inheritance, and the heirs will be responsible for tax debts in proportion to their inheritance shares. If the inheritance is rejected, there will be no liability for public debt. Inheritance can be dismissed with a unilateral declaration of will, or it can also be deemed denied by law. When and how the heritage can be brought forward, it is important when the heritage is denied. The subject of my study is how and when it can be claimed that the inheritance of the heritage is rejected.

Keywords: The dısclaım of inheritance, heritage, public claims, responsibility, tax

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!