TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMU YÖNETİMİNDE VERGİ-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ: MONTESQUİEU PARADOKSUNUN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI

Eylül 2020 Sayı 384

ÖZET

Bu çalışmada, hem kamu yönetiminde hem de ekonomi politikalarında önemli rol oynayan vergi ve demokrasi arasındaki ilişki ülkemiz için incelenmiştir. Bu doğrultuda, vergi yükünün demokrasiyi belli bir düzeye kadar artırdığı, bir eşikten sonra ise azalttığı varsayımına dayanan Montesquieu paradoksunun sınanması hedeflenmiştir. Bu ilişkinin belirlenmesinde, nicel unsurların yanı sıra, vergi kültürünün de etkili olduğu düşüncesinden hareketle, daha etkin değerlendirmeler yapabilmek amacıyla paradoksun yalnızca ülkemiz için sınaması yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Montesquieu paradoksu ülkemiz için doğrulanmış ve vergi ile demokrasi ilişkisinin paralellik gösterdiği eşik değer tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergilendirme, demokrasi, Montesquieu paradoksu, vergi-demokrasi ilişkisi

Jel Sınıflandırması: K34

TAX-DEMOCRACY RELATIONSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION: TESTING MONTESQUIEU PARADOX FOR TURKEY

ABSTRACT

In this study, the relationship between tax and democracy which takes an important role in both public administration and economic policies is examined for our country. Accordingly, it is aimed to test Montesquieu paradox based on the assumption that tax burden increases democracy to a certain level and decreases it after a threshold. In determining this relationship, the paradox is only tested for our country in order to make more effective evaluations based on the idea that tax culture is also effective in addition to quantitative factors. As a result of the analysis, Montesquieu paradox is confirmed for our country and the threshold value in which the relationship between tax and democracy is parallel is determined.

Keywords: Taxation, democracy, Montesquieu paradox, tax-democracy relationship

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!