TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KARBON VERGİLERİ VE EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ocak 2019 Sayı 364

ÖZET

Küresel ısınma günümüzde dünyamız için çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdidi önlemek amacıyla küresel alanda yaygın kullanımı olan mali tedbirler; karbon vergileri ve emisyon ticareti sistemleridir. Söz konusu mali tedbirlerin küresel ısınmanın önlenmesi ve gelir arttırma konusunda önemli olumlu etkileri olmakla birlikte ekonomi üzerinde olumsuz yönleri de görülebilmektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliğine uyum doğrultusunda yakın bir gelecekte Türkiye’de uygulanması muhtemel olan karbon vergileri ve emisyon ticareti sistemlerinin ekonomi üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler, Avrupa Birliği ülkelerinden elde edilen tecrübeler ışığında ortaya konacak ve söz konusu menfi etkilerin önlenmesi için önerilerde bulunulacaktır. Özellikle uygulamaların toplum üzerinde nasıl ilave bir vergi yükü meydana getirmeyebileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada Türkiye özelinde üzerinde durulan başlıca öneriler; yerleşim bölgelerinde ısınma maksatlı kullanılan yakıtlardan elde edilecek karbon vergisi gelirlerinin karşılığında kayıtlı tüm işçilerden asgari ücretlinin ödediği kadar SGK primi kesintisinin kaldırılması, emisyon ticaretinden elde edilecek gelirlerin bir bölümü karşılığında işverenin ödemesi gereken SGK primlerinin iptal edilmesi ve dolayısı ile istihdam artışı sağlanması, kara araçlarında kullanılan akaryakıtlardan elde edilecek karbon vergisi gelirleri karşılığında, akaryakıttaki ÖTV’nin kaldırılması ve son olarak uluslararası ticarette rekabetçilik etkilerinin hafifletilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Karbon Vergileri, Emisyon Ticareti, Türkiye

Jel Sınıflandırması: H2, H23, Q5.

THE EFFECTS OF CARBON TAXES AND EMISSION TRADE SYSTEM ON THE ECONOMY

ABSTRACT

Global warming is a significant and current threat to our world. Carbon taxes and emission trade systems are two commonly used global financial strategies to counteract this threat. Although the implementation of these financial methods has important positive effects on the environment and global warming, negative economic effects can also be observed. This study shows in line with the European Union the possible negative effects of carbon tax and emissions trade systems currently under consideration for implementation in Turkey in the near future, based on the experiences in the European Union countries, and will provide recommendations to prevent the above mentioned negatives effects. The study specifically focuses on preventing additional tax burdens on Turkish society brought about by a possible future implemention of a carbon taxes emission trading system. The following are the recommendations that are mentioned in this study: Using the carbon tax revenues from fuels used in residential heating to provide SSI tax relief to all registered employees in Turkey in the amount of minimum wage SSI premium; using a portion of emission trading system revenues to cancel the SSI employer premiums, thus, contributing to job growth; using carbon tax revenues from fuels used in land transport vehicles to eliminate the fuel Special Consumption Tax (OTV) and lessening the effects of competitiveness in international trade.

Keywords: Global Warming, Carbon Taxes, Emission Trade, Turkey

Jel Classification: H2, H23, Q5.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!