TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANININ BELİRLENMESİ

Ekim 2016 Sayı 337

ÖZET

Harcamalar üzerinden alınan ve tüketimi vergilendiren Katma Değer Vergisi, vergi gelirlerimiz içinde %33’lük1 oran ile oldukça önemli bir paya sahiptir. Doğrudan gelirlerin tam manasıyla vergilendirilemediği ülkemizde KDV, hayatımızın her alanına nüfus eden tabanı oldukça geniş ve yaygın bir vergidir. KDV’nin, yine ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir unsuru olan ve kendisiyle bağlantılı 200 den fazla alt sektörü ilgilendiren, ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörüne olan tesiri göz ardı edilemez. Elbette ki bu, oldukça kapsamlı bir araştırma konusudur. Bu çalışma, KDV mükelleflerinin, net alanı 150 m²’ye kadar olan vergiye tabi konut2 teslimleri üzerinedir. Söz konusu teslimlerdeki KDV oranlarının doğru belirlenmesi için dikkate alınması gereken hususlar çalışmamızda detaylıca irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konut Teslimleri, KDV oranı, Vergi Değeri

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, K34

THE DETERMINATION OF THE VALUE ADDED TAX RATES UPON DOMICILE DELIVERIES

ABSTRACT

Being imposed on expenditures and consumption, the value added tax, at the rate of 33%, is of significant stake amongst our tax revenues. In our country where the direct revenues are not satisfyingly taxed, value added tax is common and broad based, affecting every aspect of our lives. The effect of the value added tax on the construction sector that is the irreplaceable component and locomotive of the country’s economic life and engaged with the sectors some 200 cannot be disregarded, which is definitely comprehensive research topic. This study examines value added tax taxpayers’ taxable domicile deliveries up to 150 m². The clues which are supposed to be taken into account in order to identify the tax rates concerning the aforementioned deliveries have been analyzed in detail.

Keywords: Deliveries of domicile, Value added tax rate, Tax value

Jel Classification: H20, H24, H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!