TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ KAMU İHALELERİNDEKİ DAMGA VERGİSİNE ETKİSİ

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bir takım tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda 2 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Bu Genelge’yle kamu ihalelerinde COVID-19 salgınının mücbir sebep sayılması ve buna ilişkin bazı şartların gerçekleşmesi sonucunda ihale sözleşmelerinde süre uzatımı yapılması veya sözleşmelerin feshi imkanı getirilmiştir.Bu yazıda söz konusu Genelge kapsamında koronavirüsü salgınının mücbir sebep sayılması sonucu ihale sözleşmesinin feshi durumunun kamu ihalelerinde ödenen damga vergisine etkisi konu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs (COVID-19) Salgını, Kamu İhale Sözleşmeleri, Mücbir Sebep, Damga Vergisi.

Jel Sınıflandırması: I18, H57, K12, K34.

THE EFFECT OF CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC ON THE STAMP DUTY PAID IN PUBLIC TENDERS

ABSTRACT

In order to prevent the coronavirus (COVID-19) pandemic, which affects our country as well as the whole world, and to reduce its impacts, some measures are taken regarding social and economic life in our country and worldwide. In this context, the Presidential Circular on the “Effect of COVID-19 Pandemic on Public Procurement Agreements” was published in the Official Gazette dated April 2, 2020. With this Circular, as a result of the COVID-19 pandemic being considered as a force majeure in public tenders and some related conditions have been fulfilled, the possibility of time extension or termination of contracts has been brought. In this article, the effect of the termination of the tender contract on the stamp duty paid in public tenders as a result of the corona virus pandemic being considered a force majeure within the scope of the Circular in question.

Keywords: Coronavirus (COVID-19) Pandemic, Public Procurement Agreements, Force Majeure, Stamp Duty.

Jel Classification: I18, H57, K12, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!

YORUMLAR

  • Ünvanım "**E.Gelirler Başkontrolörü, Vergi Başmüfettişi"dir. Keza sistemden gönderdiğim makalenin yayımlanmamış halinde de; "Vergi Başmüfettişi" şeklinde açıkça yazılıydı. Maalesef hatalı çıkmış. Basılı halinde de böyle mi bilmiyorum ama en azından burada (vergisorunlari.com.tr) düzeltilmesi hatanın telafisi bakımından yerinde bir davranış olur.

    Erdal KOYUNCU

Daha Fazla