TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKI GELIŞMELER

 

08/08/2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında mukim finansal kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV uygulanmayacaktır.

Kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetine dair 07/08/2020 tarihli ve 2020/2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/07/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/08/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kurul

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!