TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MUHASEBE STANDARTLARININ YENİ KAVRAMLARI KARŞILIK, KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜK (BORÇ) VE KOŞULLU VARLIK

Kasım 2019 Sayı 374

ÖZET

Bu çalışmayla karşılıklar, koşullu yükümlülükler (borçlar) ve koşullu varlıkların ilgili muhasebe standartları kapsamında muhasebe ve raporlaması hakkında bilgilendirme yapılması ve Türkiye’deki mevzuatta ne şekilde ele alındığına dair bilgilere yer verilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle karşılık, koşullu yükümlülük ve koşullu varlık kavramları tanımlanacak olup ilgili ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarında söz konusu kavramlar hakkında yer alan muhasebeleştirme, ölçme ve raporlama gereklilikleri ile uygulaması hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Karşılık, Koşullu Yükümlülük, Koşullu Varlık, Muhasebe Standartları.

Jel Sınıflandırması: M41, M49, K22, K34.

NEW CONCEPTS OF ACCOUNTING STANDARDS THE PROVISIONS, THE CONTINGENT LIABILITY AND THE CONTINGENT ASSET

ABSTRACT

This study aims at presenting information on the accounting and reporting of provisions, contingent liabilities and contingent assets within the scope of related accounting standards and the discussion made on them in the Turkish legislation. It offers the definitions of the concepts of provision, contingent liability and contingent asset, and gives information on recognition, measurement and reporting requirements and implementation, of these concepts, in the respective national and international accounting standards.

Keywords: Provision, Contingent Liability, Contingent Asset, Accounting Standards.

Jel Classification: M41, M49, K22, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!