TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

OECD ÜYESİ ÜLKELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EN SON GELİR VERGİSİ REFORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Eylül 2019 Sayı 372

ÖZET

Bu çalışmada, OECD genelinde yapılan en son yapılan gelir vergisi reformları incelenmektedir. Bu kapsamda özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Letonya ve Fransa başta olmak üzere OECD üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunun 2018 yılında gelir vergisinde önemli reformlar yaptığı görülmektedir. Bu reformların tamamının ortak özelliği, özellikle düşük ve orta gelir gruplarının vergi yükün düşürmek ve vergilemede azalan adaleti artırmaktır. Buna paralel olarak, gelir vergisi oranlarında ve standart indirimlerde değişikliğe gidilmiş, işgücü piyasasına girişi kolaylaştırmak için kazanılmış gelir vergisi kredisinin kapsamı genişletilmiş ve sermaye kazançlarının verilendirilmesindeki genel eğilim sürmekle birlikte, bazı ülkeler bir takım finansal gelir türlerinin vergi yükünü düşürmüştür. Çalışma bütün bu gelir vergisi reformlarının ayrıntılarını içermekte ve bir takım tespitlerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi Reformları, Kişisel Sermaye Geliri, Düz Oranlı Vergi, Standart İndirimler, Şeffaflık Vergisi.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

A REVIEW OF THE LATEST INCOME TAX REFORMS IN OECD COUNTRIES

ABSTRACT

This article examine the latest personal income tax policy reforms in across OECD countries. In 2018, significant income tax reform packages came into force majority of OECD countries, including United States, French and Latvia. The common feature o of these reforms has largely been on lowering taxes on low and middle-income earners and enhance fairness. In parallel, significant reforms were introduced in personal income tax (PIT) rates and basic allowances and other general deductions. Some reforms have expanded earned income tax credit (EITC) to encourage greater labor market participation. The trends towards higher tax rates on capital gains has continued, although some countries have lowered tax burden on some forms of financial income. Consequently study provides the details of all these income tax reform policies and make some conclusion.

Keywords: Income Tax Reforms, Personal Capital Income, Flat Tax, Standard Deduction, Transparency Tax.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!