TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YRD. DOÇ. DR. ELİF ACUNER, SERKAN ACUNER

PROFESYONEL TURİST REHBERLİK MESLEĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Mart 2016 Sayı 330

ÖZET

Turizm sektörünün önemli aktörlerinden bir olan profesyonel turist rehberleri, ülkelerinin kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere tanıtmaları yanında ziyaretçilerin memnuniyet düzeyinin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Rehberlik mesleğini yasal statüye kavuşturan 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununda rehberler; serbest meslek erbabı ya da işverene tabi hizmet erbabı olarak kabul edilirler. Mesleklerini icra eden profesyonel turist rehberlerinin ifa ettikleri hizmet karşılığında elde ettikleri para ve parayla temsil edilen değerler gelir vergisine tabidir. Diğer taraftan serbest meslek erbabı olarak mesleklerini icra eden rehberler, ifa ettikleri hizmetler karşılığı hak ettikleri ödemeler üzerinden katma değer vergisi hesaplamak zorundadırlar. Ayrıca meslek kanununda hükmedildiği üzere turist rehberleri, ifa ettikleri hizmetler için turist rehberliği sözleşmesi akdetmek zorundadırlar. Akdedilen sözleşme nedeniyle, sözleşmeyi imza edenler üzerine damga vergisi yükümlülüğü doğmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Profesyonel Turist Rehberi, Serbest Meslek Erbabı, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi.

Jel Sınıflandırması: K23, K34, Z32, Z39.

THE LEGAL CHARACTERISTIC OF PROFESSIONAL TOURIST GUIDE PROFESSION AND THE LEGAL NATURE OF THE TAX LAW POSITION AGAINST

ABSTRACT

Professional tourist guides who are one of the prominent actors of the tourism sector play a critical role in increasing the visitors’ satisfaction level besides introducing the countries’ cultural and natural beauties to the visitors. According to the act number 6326 which provides a juridical status to this occupation, tourist guides are considered as freelancers or employees. The money and lucrative capital of professional tourist guides have gained are subject to personal income tax. On the other hand, the tourist guides who work as freelancers have to calculate the value added tax on the basis of the profits they make. Furthermore, as it is decided on the occupational law, the tourist guides have to contract the tourist guide agreement. This agreement commences stamp duty liability over the signers.

Keywords: Professional Tourist Guide, Self-Employed, Income Tax, Value Added Tax, Stamp Tax

Jel Classification: K23, K34, Z32, Z39.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!