TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA MALİ VE ADLİ TATİLİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DAVA AÇMA SÜRELERİNE ETKİSİ

Mart 2019 Sayı 366

ÖZET

Ülkemizde muhtemelen başka ülkelerde benzeri bulunmayan bir mali tatil, bunun yanında da başka ülkelerde örneklerine rastlanan adli tatil uygulaması mevcuttur. Bu iki tatilin en önemli etkisi dava açma süreleri üzerindedir. Mali tatil, dava açma süreleriyle birlikte bazı önemli vergisel ödevlerin yerine getirilme zamanını da etkilemektedir. Adli tatil ise esas itibarıyla dava açma sürelerini uzatmaktadır. Bu iki tatil, kronolojik olarak birbirini takip edecek şekilde uygulanmaktadır. Hem bu ardışık uygulamanın yarattığı “çift tatil etkisi”, hem de adli tatilin geçirdiği son değişiklik sonrası oluşan ikili yapının, dava açma süreleri üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Bu çalışmada önce iki tatilin yapısı ve özellikleri ortaya konulacak, sonra da çift tatil etkisi ile adli tatilin ikili yapısının sonuçları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mali Tatil, Adli Tatil, Dava Açma Sürelerinin Uzaması, Belirlilik İlkesi.

Jel Sınıflandırması: K34, K39.

EVULATION OF FINANCIAL AND JUDICIAL RECESS AND IMPACT ON THE TERM OF LITIGATION IN THE LIGHT OF RECENT CHANGES

ABSTRACT

In our country, there is probably a financial recess that is not unique in other countries, as well as a judicial recess practice that is found in other countries. The most important impact of these two recesses is on the term of litigation. Financial recess effects fulfillment of some important tax duties as well as the term of litigation. The judicial recess, however, extends the term of litigation. These two recesses are applied chronologically. There are important impacts on the term of litigation both “double recess efffect” created by consecutive execution and dual structure emergent after changes in judicial recess. In this study, the structure and characteristics of the two recesses will be determined and then the results of the dual structure will be evaluated with the effect of the double recess.

Keywords: Financial Recess, Judicial Recess, Extends the Term of Litigation, Principle of Clarity and Definiteness.

Jel Classification: K34, K39.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!