TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA ŞÜPHELİ İŞLEM VE BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ağustos 2018 Sayı 359

ÖZET

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinde özellikle finans kurumları tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’na yapılan şüpheli işlem bildirimleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te gerek “Şüpheli İşlem Bildirimi” ve gerekse “Erteleme Talepli Şüpheli İşlem Bildirimleri”ne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu çalışmada suç gelirlerinin aklanması ve kara para kavramları kapsamında şüpheli işlem bildirimlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Suç gelirleri, kara para, şüpheli işlem, şüpheli işlem bildirimi, erteleme talepli şüpheli işlem bildirimi.

Jel Sınıflandırması: G18, G20, K42

EVALUATION OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS AND REPORTS OF CRIME INCONDUCT

ABSTRACT

The suspicious transaction notices made by the financial institutions to the Crimes Investigation Board, are of great importance in preventing money laundering. Therefore, the Law on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime No. 5549 andthe Regulation on Measures Regarding Prevention of the Laundering Proceeds of Crime and Financing Terrorism include the “Suspicious Transaction Notification” and “Postpone Suspicious Transaction Notifications” In this study, suspicious transaction notifications were evaluated under money laundering.

Keywords: Crime revenues, black money, suspicious transaction, suspicious transaction notification, postpone suspicious transaction.

Jel Classification: G18, G20, K42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!