TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA BELGELENDİRME - ÜÇLÜ YAKLAŞIM

Mayıs 2023 Sayı 416

ÖZET

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinin V.’nci bölümünde belgelendirme ile ilgili açıklamalar ve tavsiyeler yer almaktadır. Bu bölümde, bir transfer fiyatlandırması incelemesi veya risk değerlendirmesine ilişkin olarak mükelleften belge temininde geçerli olacak kural ve usullerin geliştirilmesine yönelik olarak vergi idarelerine rehberlik edilmektedir. Ayrıca mükelleflere yönelik olarak, gerçekleştirdikleri işlemlerin emsallere uygunluk ilkesine uyduğunun kanıtlanması, böylece transfer fiyatlandırmasına ilişkin sorunların çözümlenmesinde ve vergi denetimlerinin kolaylaştırılmasında en fazla yardımcı olacak belgelerin belirlenmesi bakımından genel kılavuz açıklamalara yer verilmektedir. Bu doğrultuda Gelir İdaresi Başkanlığı gerekli düzenlemeleri 2020 yılına kadar tamamlamıştır. 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması tebliğinde yapılan değişikliklerle yerel mevzuat OECD düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmiştir. Bu yazıda OECD Rehberinde belgelendirmeyle ilgili yer alan esaslara yer verilmekte daha sonra da Türk Vergi Mevzuatı’ndan transfer fiyatlandırması ile ilgili belgelendirmeye ilişkin yapılan düzenlemelere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: OECD, Transfer Fiyatlandırması, Belgelendirme, Transfer Fiyatlandırması Raporlamaları

Jel Sınıflandırması: H26, H29, K34

A THREE-TIERED APPROACH TO TRANSFER PRICING DOCUMENTATION

ABSTRACT

Section V of the OECD Transfer Pricing Guide contains explanations and recommendations regarding transfer pricing documentation. This Section provides guidance to tax administrations in developing rules and procedures for obtaining documentation from a taxpayer regarding a transfer pricing review or risk assessment. In addition, general guidelines are provided for taxpayers in terms of proving that their transactions comply with the arm’s length principle, thus determining the documents that will most help in solving transfer pricing problems and facilitating tax audits.

Keywords: OECD, Transfer Pricing, Transfer Pricing Documentations

Jel Classification: H26, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!