TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

UZLAŞMA MÜESSESESİ BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR MU?

Temmuz 2020 Sayı 382

ÖZET

Vergi uygulamalarına ilişkin olarak mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde neticelenmesi taraflar açısından istenen bir durumdur. Uzun yıllardır uygulanagelen uzlaşma müessesesinin bu amaca hizmet etmesi beklenir. Ancak son dönemde gerçekleşen kanuni düzenlemeler ile uzlaşma teamüllerindeki değişiklikler bu müesseseyi tartışılır hale getirmiştir. Ülkemizin vergi altyapısı ve iyi uygulama örnekleri esas alınarak bu müessesenin yeniden ele alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uzlaşma Müessesesi, Vergi Cezaları, Vergi Uyuşmazlığı

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H29

DOES TAX COMPROMİSE MEET ALL EXPECTATIONS?

ABSTRACT

It is desirable for the parties to quickly and effectively resolve tax disputes arising between taxpayers and the administration. Tax compromise, which has been in use for many years, is expected to fulfill this purpose. However, the recent legislative arrangements and changes in practices of tax compromise have made this institution debatable. Based on the taxation infrastructure of our country and international best practices, this institution should be reconsidered.

Keywords: Tax Compromise, Tax Penalties, Tax Dispute

Jel Classification: H20, H22, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!