TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VEKALET ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Temmuz 2020 Sayı 382

ÖZET

Mahkeme kararlarına göre belirlenen avukatlık ücretlerinin vergilendirilmesine ilişkin tartışmalar güncelliğini korumaktadır. Konu hakkındaki hukuki boşluklar nedeniyle vekalet ücretlerinde mükellefiyet ve vergi sorumlusuna ilişkin bir çok uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Yasal alt yapıdaki bu boşluk görüş yazıları ile tamamlanmaya çalışılmıştır. Ancak vergilendirmeye ilişkin asli unsurların yasa yerine görüş yazıları ile düzenlenmesi vergilerin kanuniliği ilkesine uygun değildir. Vekalet ücretlerinin vergilendirilmesindeki temel sorunlardan biri vekalet ücret gelirinin kime ait olduğu sorunudur. Vekalet ücret gelirinin kazanç türüne göre vergilendirme esasları da farklılaşabilmektedir. Bu gelir avukat için serbest meslek kazancı iken müvekkili için ise çoğunlukla serbest meslek kazancı niteliğinde değildir. Bu sorunun metodolojik olarak irdelenmesi, somutlaştırılması ve vergi kaçağı yönünden değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca vekalet ücreti ödemeleriyle birlikte avukata ödenen ve ancak müvekkile aktarılmayan yargılama giderlerinin de vergi kaçağı yönünden değerlendirilmesi gereken bir diğer sorundur.

Anahtar Kelimeler: Avukat, Vekalet Ücreti, Yargılama Gideri, İcra Dairesi, Gelir Vergisi

Jel Sınıflandırması: H24, H26, K34

A CRITICAL APPROACH ON THE TAXATION OF RETAINER

ABSTRACT

Discussions about the taxation of retainer (attorneys’ fees) that determined according to court orders are being continue. Due to the legal gap on that subject it have have emerged many disputes on the taxation of retainer such as determination of tax liability and tax payer. This gap of the legal infrastructure was tried to be filled with advance tax rulings (opinion writings). Nevertheless, the regulation of the essential elements of taxation with advance tax rulings to instead of code is contradicts to the principle lawfulness of taxes. One of the main problems in the taxation of retainer is who owns the retainer income. The principles of taxation of the retainer income can vary according to the income type. While this income is self-employment income for the lawyer, it is not usually self-employment income for the client. It is important to examine, embody and evaluate this problem in terms of tax evasion. Additionally, litigation expenses that paid to the lawyer along with the retainer payments is another problem that should have to be eveluate in term of tax evasion.

Keywords: Lawyer, Retainer, Litigation Expenses, Office Of Execution, İncome Tax

Jel Classification: H24, H26, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!