TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARŞ. GÖR. ZEYNEP DEMİRCİ, ARŞ. GÖR. ORÇUN AVCI

VERGİ DENETİMİNDE ALTERNATİF BİR YOL: BENFORD KANUNU

Şubat 2016 Sayı 329

ÖZET

Türk Vergi Sisteminde vergilendirme esas olarak beyan usulüne dayanmaktadır. Bu sebeple, vergi denetiminin önemli bir işlevi bulunmaktadır. Vergi denetimi sayesinde, mükelleflerin beyanlarını doğru bir şekilde yapıp yapmadığı tespit edilerek önemli bir gelir kaybının önüne geçilmektedir. Ancak sistemde yaşanan birtakım sıkıntılardan dolayı denetimden istenen verim sağlanamamaktadır. Bu sebeple denetimde alternatif yollar kullanılabilir. Benford Kanunu da bu alternatif yollardan birisidir. Çalışmamızda, Benford Kanunu ayrıntılı bir şekilde incelenerek, Benford Kanunu’nun vergi denetiminde uygulanabilirliği, bir şirketten elde edilen verilerden yola çıkılarak, test edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Benford Kanunu, Vergi Denetimi, Denetim Yolları, Rakamsal Analiz

Jel Sınıflandırması: H20, H83, K34, M42

AN ALTERNATIVE WAY OF TAX AUDIT: BENFORD LAW

ABSTRACT

In Turkish Tax System taxation is mainly based on declaration procedure. Accordingly, tax auditing has an important function. Thanks to tax auditing, significant amount of revenue loss is prevented by detecting whether taxpayers declare their tax returns correctly or not. Nevertheless, due to several problems encountered in the tax system, tax auditing does not provide the expected returns. Therefore, alternative methods can be adopted and Benford Law is one these alternative methods. This study examines the Benford Law in detail and aims to test its applicability in tax auditing by using the data derived from a company.

Keywords: Benford Law, Tax Audit, Ways of Audit, Digital Analysis

Jel Classification: H20, H83, K34, M42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!