TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ MEVZUATI, TDHP VE TFRS’YE GÖRE FASON HİZMET ÜRETİMİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Hizmet üretim maliyetlerinin unsurları ve bu maliyetlerin hangi dönemde gider olarak finansal tablolara yansıtılacağı konusu özellik arz etmektedir. Bu çalışmada, verilen fason hizmetle ilgili hasılatın mali tablolara gelir olarak yansıtılmadığı durumlarda, hizmet üretimi ile ilgili giderlerin bilançoda varlık olarak sunulup sunulmayacağı, yürürlükteki Türk vergi mevzuatı, TDHP ve TFRS’ye göre açıklanmış ve kuyumculuk sektöründeki bir örnek uygulama üzerinde, muhasebeleştirilmesi, değerlemesi ve dönem sonunda finansal tablolarda sunumu karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fason Hizmet Üretimi, TFRS, Kuyumculuk Sektörü Muhasebesi, Hizmet Stoklaması.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, K34.

ACCOUNTING FOR OUTSOURCING SERVICES UNDER TAX LEGISLATION, TDHP AND TFRS: THE CASE OF JEWELLERY SECTOR

ABSTRACT

The components of service production costs and in which period these costs are to be reflected in the financial statements is a very important issue. In this study, when the revenue related to the outsource service is not reflected as income, it is explained whether the cost of the service will be presented as asset in the statement of financial position or not according to Turkish tax legislation, TDHP and TFRS. It is also explained the accounting, measurement and presentation of the cost of outsource service costs comparatively through an example in jewellery sector.

Keywords: Outsourcing Services, TFRS, Accounting for Jewellery Sector, Services Inventory.

Jel Classification: M40, M41, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!