TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET SUÇLARINDA YARGI MERCİLERİNCE VERİLEN KARARLAR IŞIĞINDA TÜRKİYE’DEKİ DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kasım 2021 Sayı 398

ÖZET

Vergi mükellefleri vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde, bazı fiiller idari cezaya tabi tutulurken bazı fiiller ise vergi kaybının dışında kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verdiğinden adli aşamada cezaya tabi olmaktadırlar. Bu kapsamda, daha ağır fiiller olan vergi suçları hürriyeti bağlayıcı ceza ile yaptırıma bağlanmış olup, ceza hukuku aşamasında soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmaktadırlar. Bu çalışmada; Türkiye’deki vergi suçlarının neler olduğu, vergi suçlarının nasıl tespit edilip soruşturulduğu, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları dolayısıyla Türkiye’de son yıllarda vergi suçlarına ilişkin olarak düzenlenen vergi suçu raporlarının, açılan kamu davalarını ve mahkemelerce verilen kararların ne olduğu anlatılacak ve vergi suçları ile mücadele kapsamında öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Suçu, Vergi Kaçakçılığı, Kamu Davası, Mahkûmiyet, Sahte Belge.

Jel Sınıflandırması: H26, H29, K14, K34

THE SITUATION IN TURKEY AND SOLUTION SUGGESTİONS IN THE LIGHT OF THE DECISIONS GIVEN BY THE JUDICIARY IN CRIMES OF OPPOSITION TO THE TAX PROCEDURE LAW

ABSTRACT

When taxpayers do not fulfill their obligations about taxation, some acts are subjected to administrative punishments, whereas some acts are subjected to punishments at the judicial stage because of the fact that they bring about deterioration of public order, apart from loss of tax. Within this context, tax offences that are acts more serious are sanctioned with a punishment restricting freedom and subjected to investigation and prosecution at the stage of criminal law. In this study; it will be explained that what the tax offences are in Turkey, how tax offences are determined and investigated, what tax offence reports, criminal cases filed and decisions that are settled on by the courts are in Turkey in recent years because of opposition to the Tax Procedure Law and suggestions will be offered within the scope of fighting tax offences.

Keywords: Tax Crime, Tax Evasion, Public Litigation, Conviction, Fake Document.

Jel Classification: H26, H29, K14, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!