TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNDE HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ

Şubat 2025 Sayı 425

ÖZET

Devletin yürüttüğü tüm işlemlerde olduğu gibi, idari iş ve işlemlerde ve vergilendirme işlemlerinde de hukuka uygunluk temel prensip olarak yerini almalıdır. Vergilendirme işlemleri de tıpkı idari işlemler gibi hukuka aykırı olabilir. Vergilendirme işlemleri, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olabilir ve bu aykırılıklar menfaatleri ihlal edilenler tarafından iptal davaları ile giderilebilir. Yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılık halleri ve bunun sonucu olarak menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiş ve hüküm altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergilendirme İşlemi, İptal Davaları, Hukuk, Hukuka Aykırı,

Jel Sınıflandırması: H20, H26, K34

REASONS FOR CONTRADICTION WITH THE LAW IN TAXATION PROCEDURES

ABSTRACT

As in all transactions carried out by the state, compliance with the law should be the basic principle in administrative affairs and transactions and taxation transactions. Taxation transactions, just like administrative transactions, may be against the law. Taxation transactions may be unlawful in terms of authority, form, reason, subject and purpose, and these contradictions can be resolved by annulment lawsuits by those whose interests have been violated. Cases of unlawfulness in terms of authority, form, reason, subject and purpose, and annulment cases filed by those whose interests have been violated as a result, are regulated and adjudicated in the Administrative Procedure Law No. 2577.

Keywords: Tax, Taxation Process, Cancellation Cases, Law, Unlawful,

Jel Classification: H20, H26, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!