TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YİNE VE YENİDEN BİR YAPILANDIRMA: 7256 SAYILI KANUNLA ÇIKARILAN YENİ YAPILANDIRMANIN ÖNCEKİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ocak 2021 Sayı 388

ÖZET

Vergiler devletin başvurduğu en temel gelir kaynağıdır. Vergi gelirlerinin devlet için bu derece önemli olması, mükelleflerin vergi ödevlerini düzenli yerine getirmesinin önemini de artırmaktadır. Bu doğrultuda devletin vergi gelirlerini artırmak ve toplayamadığı vergileri toplamak adına bazı ilave uygulamalara başvurduğu görülmektedir. Bunlardan biri de vergi ödevini yerine getirmeyen mükellefler için çıkarılan vergi yapılandırmaları ve aflarıdır. Buradaki amaç devletin elde edemediği vergi gelirlerini toplamak, bununla beraber mükellefi de vergi barışına davet etmektir. Bu çalışmada amaç, 6111 ve 7143 sayılı Kanunlar ile getirilen yapılandırma düzenlemelerinin, son yapılandırma uygulaması olan 7256 sayılı Kanun ile karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Affı, Yapılandırma, Vergi Tahsilatı

Jel Sınıflandırması: H20 H27 H29 K34

AGAIN A RESTRUCTURE: COMPARISON AND EVALUATION OF THE NEW RESTRUCTURING ENACTED BY LAW NO. 7256 WITH THE PREVIOUS ONES

ABSTRACT

Taxes are the main source of income for the government. The fact that tax revenues are so important for the government, increases the importance of taxpayers to fulfill their tax duties regularly. In this direction, it is seen that the government resorted to some additional implementations in order to increase tax revenues and collect taxes that it could not collect. One of these is tax amnesties issued for taxpayers who do not fulfill their tax duties. The aim here is to collect tax revenues that the government could not obtain, and to invite the taxpayer to tax peace. The purpose of this study is to compare and evaluate the regulations introduced by Laws No 6111 and 7143 with Law No. 7256, which is the last restructuring application, among the laws that have tax amnesty between 2010-2020.

Keywords: Tax, Tax Amnesties, Restructuring, Tax Collection

Jel Classification: H20 H27 H29 K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!