TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ZARAR HESAPLARININ SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA KAPATILMASI

Kasım 2021 Sayı 398

ÖZET

Zarar hesaplarının kapatılması amacıyla yapılan sermaye azaltımı ile ortaklara iade amacıyla yapılan sermaye azaltımı birbirinden farklıdır. Vergilendirme sırasında bu iki işlemin aynı kabul edilmesi doğru değildir. Zarar hesaplarının kapatılması amacıyla yapılan sermaye azaltımında vergilendirmeyi ilgilendiren herhangi bir husus yoktur. Mahsup ortakların ödediği nakit tutardan başlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye azaltımı, mahsup sırası, öz sermaye, zarar

Jel Sınıflandırması: K34. K22, K41

CLOSING LOSS ACCOUNTS THROUGH CAPITAL REDUCTION

ABSTRACT

The capital reduction for the purpose of closing the loss accounts and the capital reduction for the purpose of returning to the shareholders are different from each other. It is not correct to accept these two transactions as the same during taxation. There is no issue regarding taxation in the capital reduction made for the purpose of closing the loss accounts. The offset must start from the cash amount paid by the partners.

Keywords: Capital reduction, offset order, equity, loss

Jel Classification: K34. K22, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!