TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİ SORUNU: TÜRKİYE VE SEÇİLİ ÜLKELERDE TEK TARAFLI UYGULAMALAR

Ekim 2021 Sayı 397

ÖZET

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin bulaş hızını düşürebilmek amacıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kısıtlamalar, dijital medya ve internet kullanımını oldukça artırmıştır. Kısıtlamalardan en fazla etkilenen alanlardan birisi şüphesiz ekonomi olmuştur. Bilhassa ticaretin dijital alana kayması vergisel düzenlemeleri zaruri kılmıştır. Nitekim birçok ülke daimi iş yeri olmaksızın ticari faaliyetlerle gelir elde etme fırsatı yakalamıştır. Maliye politikasının temel argümanı olan vergilerle ilgili yaşanan kayıpların asgariye indirilmesi oldukça önemli bir husustur. Bu kapsamda çalışmada dijital ekonomi kavramı teorik olarak incelenmiş, ticari faaliyetlerin netleştirilmesi ve vergilendirilmesindeki zorluklar ele alınmıştır. Seçili ülkelerde ve Türkiye’de alınan tedbirlere bakıldığında dijital hizmet vergisi, dijital işyeri konsepti, online reklam stopajı gibi yöntemler dikkat çekmektedir. Ancak dijital ekonomide etkin vergilendirme için tek taraflı yöntemlerden ziyade küresel çaplı kurallar oluşturularak vergi sistemlerinin güncelleştirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Dijitalizasyon, Dijital Ekonomi, Vergileme, AB, Türkiye

Jel Sınıflandırması: H20, H26, F60, H87, O33.

THE PROBLEM OF TAXING THE DIGITAL ECONOMY: UNILATERAL IMPLEMENTATIONS IN TURKEY AND SELECTED COUNTRIES

ABSTRACT

The restrictions made within the scope of coronavirus measures in order to reduce the transmission rate of the Covid-19 pandemic, which has taken the world under its influence, has greatly increased the use of digital media and internet. One of the areas most affected by the restrictions was undoubtedly the economy. In particular, the shift of trade to the digital field has made tax regulations necessary. As a matter of fact, many countries have had the opportunity to earn income through commercial activities without a permanent workplace. Minimizing the losses related to taxes, which is the main argument of fiscal policy, is a very important issue. In this context, the concept of digital economy has been examined theoretically. The difficulties in netting and taxation of business activities are discussed. Considering the measures taken in selected countries and Turkey, methods such as digital service tax, digital workplace concept, online advertising withholding draw attention. However, for effective taxation in the digital economy, it is necessary to update the taxation system by creating global rules rather than unilateral methods.

Keywords: Digitalization, Digital Economy, Taxation, EU, Turkey.

Jel Classification: H20, H26, F60, H87, O33.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!